iphone X ຈະມີ 3 ສີ ແລະ ທູກສີຈະມາພ້ອມຂອບຫນ້າຈໍສີດຳເທົ່ານັ້ນ

ລາຍງານລ່າສູດເມື່ອວັນທີ 9 ກັນຍາ 2560 ອີກພຽງ 3 ວັນກ່ອນທີ່ທາງ Appe ຈະເປີດຕັວ iphone ລູ້ນໃຫ່ມໃຫ້ທົວໂລກໄດ້ຮັບຮຼ້ກັນມື້ນີ້ມີການເຄຶ້ອນໄຫວລ່າສູດມີລາຍງານວ່າ iphone X { ລູ້ນພິເສດຄົບຮອບ 10 ປີ iphone } ຈະມີ

Read more
Show Buttons
Hide Buttons