ແຈ້ງການມອດໄຟໃນວັນທີ 7-8-9-10 ພຶດສະພາ 2018ໃນຫຼາຍເຂດໃນເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ແລະ ເມືອງຈັນທະບູລີ

ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ ເຖີງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເນື່ອງຈາກລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ,ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ,ຈະໄດ້ທຳການມອດໄຟເຮັດວຽກຕາມຄຸ້ມບ້ານ,ໂຮງຈັກໂຮງງານຕ່າງໆ,ສຳນັກງານລັດ ແລະ ເອກະຊົນຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມອດໄຟເຮັດວຽກດັ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

Read more

ເກີດເຫດຄາດຕະກຳປາດຄໍໜຸ່ມຊາວລາວຢູ່ເມືອງອຸບົນລັດ ແຂວງຂອນແກ່ນປະເທດໄທ

ເກີດເຫດຄາດຕະກຳປາດຄໍໜຸ່ມຊາວລາວ!!ແລ້ວປະສົບໃວ້ ກວ່າສິມີຄົນພົບ ກະຈົນເໜົ່າຂຶ້ນອືດ!ຕຳຫຼວດເມືອງອຸບົນລັດ ແຂວງຂອນແກ່ນ ໄດ້ຮັບແຈ້ງມີຄົນພົບສົບ ທ້າວສຸທັດ ທັດຈິນດາ ນອນເສີຍຊີວິດຢູ່ໃນປ່າຂ້າງໝູ່ບ້ານ ຈາກການສອບສວນ ທ້າວສຸທັດເປັນຄົນລາວມີເມຍເປັນຄົນໄທ ເຮັດອາຊີບຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງແລະປ່ອຍເງິນກູ້ລາຍວັນ ຄົນໃນພື້ນທີ່ຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີ ຖືວ່າເປັນຂາໃຫຍ່ແລະມີອິດທິພົນບໍ່ໜ້ອຍ ຄາດວ່າຖືກເພື່ອນຕົວະຍົວະມາຂ້າ ເຫດຈູງໃຈອາດມາຈາກຫັກຫຼັງທາງທຸລະກິດ!!

Read more
Show Buttons
Hide Buttons