ເກີດເຫດການຍາດຄິວຈູດບັ້ງໄຟຈົນຕີກັນ ບຸນບັ້ງໄຟບ້ານນາຄັນທຸງ ແຂວງ ວຽງຈັນວັນທີທີ 13/05/2018

ວັນທີທີ 13/05/2018 ບຸນບັ້ງໄຟບ້ານນາຄັນທຸງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ມີບັ້ງໄຟຫລາຍເກີນຄາດ ມີບັ້ງໄຟໝື່ນ ບັ້ງໄຟແສນ ລວມທັງບັ້ງໄຟລ້ານ ແຕ່ທີ່ໜ້າອັບອາຍທີ່ສຸດກໍ່ຄືຍາດຄິວຈູດບັ້ງໄຟຈົນຕີກັນດັ່ງທີ່ເຫັນ
ບຸນບັ້ງໄຟປະເພນີ ເລີຍກາຍເປັນບຸນຕີກັນຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຜິດຈາລະນາໃນການຈັດປີຕໍ່ໄປ

ຮູ້ຮອດໃສ່ ອາຍຮອດຫັ້ນ ຕີກັນຍ້ອນຍາດຄິວຈູດບັ້ງໄຟທີ 13/05/2018 ບຸນບັ້ງໄຟບ້ານນາຄັນທຸງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ມີບັ້ງໄຟຫລາຍເກີນຄາດ ມີບັ້ງໄຟໝື່ນ ບັ້ງໄຟແສນ ລວມທັງບັ້ງໄຟລ້ານ ແຕ່ທີ່ໜ້າອັບອາຍທີ່ສຸດກໍ່ຄືຍາດຄິວຈູດບັ້ງໄຟຈົນຕີກັນດັ່ງທີ່ເຫັນບຸນບັ້ງໄຟປະເພນີ ເລີຍກາຍເປັນບຸນຕີກັນຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຜິດຈາລະນາໃນການຈັດປີຕໍ່ໄປ

โพสต์โดย ຫົວທຽນບອດ เมื่อ 14 พฤษภาคม 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons