ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະເພາະກິດແຂວງອັດຕະປືໄດ້ກວດລົດໂດຍສານຫວຽດນາມລັກລອບຂົນໄມ້ ແລະ ຫີນອອ່ນຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະເພາະກິດແຂວງອັດຕະປືເປີດເຜີຍໃນວັນທີ 16/6/2018 ນີ້ວ່າພວກຕົນໄດ້ຮັບເບາະແສວ່າມີກຸ່ມຄົນເຄື່ອນໄຫວບໍ່ດີໂດຍສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນລະຫວ່າງຜູ້ຂັບລົດໂດຍສານຫວຽດນາມກັບພໍ່ຄ້າໄມ້ຊາວຫວຽດນາມເຊັ່ນກັນພະຍາຍາມດັດແປງລົດແລ້ວຊຸກເຊື່ອງໄມ້ໄວ້ໃນບ່ອນເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຢູ່ກ້ອງລົດເພື່ອຫວັງຂ້າມໄປຂາຍຢູ່ຫວຽດນາມ ແຕ່ຜີຂາຍຫນ້າເພາະຜີບ້ານບໍ່ພ້ອມຜີປ່າເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກວດເຫັນໃນວັນທີ 14/6/2018 ຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງໄມ້ທັງຫມົດແມ່ນໄມ້ຂະຍຸງ ທັງຫີນອ່ອນ.

ປັດຈຸບັນ ໄມ້-ຫີນອອ່ນພວມເປັນທີ່ຕ້ອງການເພາະມັນມີລາຄາແພງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພໍ່ຄ້າທັງພາຍ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕ້ອງໃຊ້ມວຍຂີ້ລັກ ແຕ່ກໍເປັນສິ່ງທີ່ຍາກເພາະຄໍາສັ່ງເລກທີ 15 ຂອງ ນາຍົກຍັງເຂັ້ມແຂງຫນັກແຫນ້ນ. ໂດຍ: Attapeu online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons