ໂຄງການຣ່ວມມື ລາວ-ໄທ ແຈກທຶນການສຶກສາ 27 ທຶນ ໃຫ້ແກ່ຄົນລາວ ! ສະຫມັກດ່ວນ

ໂຄງການ TICA ຈາກປະເທດໄທ ປະກາດຮັບສະຫມັກນັກສຶກສາລາວ ເພື່ອເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຢູ່ປະເທດໄທ ຈໍານວນທັງຫມົດ 27 ທຶນ, ມີຫຼາກຫຼາຍສາຂາໃຫ້ເລືອກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ກົດຫມາຍລະຫວ່າງປະເທດ, ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະສິກໍາ, ທັນຕະແພດ, ເສດຖະສາດ, ການຄ້າ ແລະ

Read more

ທຶນການສຶກສາ 35 ທຶນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ທ້າຍຫງວນ ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ຮຽນເປັນພາສາອັງກິດ !!!

ດ່ວນທີ່ສຸດສໍາຫຼັບບັນດາທ່ານ ທີ່ຕ້ອງການສະຫມັກ ໄປສຶກສາຕໍ່ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ທ້າຍຫງວນ ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມແມ່ນສາມາດສະຫມັກໄດ້ແລ້ວ ໂດຍຜ່ານ ເວັບໄຊ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ, ຮຽນເປັນຫຼັກສູດພາສາອັງກິດ,ມີທັງລະດັບປະລິນຍາຕີ ໂທ ແລະ ເອກ. ພິເສດ ມີການໄປຝຶກອົບຣົມ ທີ່ປະເທດອັງກິດເພີ່ມຕື່ມ 1 ປີ

Read more

ປະກາດຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທອັກສອນສາດ ສົກສຶກສາ 2017-2018 ສຳລັບ 3 ຫຼັກສູດ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທອັກສອນສາດ ສົກສຶກສາ 2017-2018 ສຳລັບ 3 ຫຼັກສູດ: 1 ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຊາ ພາສາລາວ2 ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຊາ ວັນນະຄະດີລາວ3 ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຊາ Teaching

Read more
Show Buttons
Hide Buttons