ຈາກເຫດການຮ່ວມກັນໂຕນໜີອອກຄ້າຍຄຸມຂັງດົງສະຫວາດ ຈັບຕົວຜູ້ຖືກຫາຮ່ວມກັນໂຕນໜີອອກຈາກຄ້າຍຄຸມຂັງດົງສະຫວາດ ໄດ້ແລ້ວ 3 ຄົນ.

ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຖືກຫາ 10 ຄົນ ແລະ ນັກໂທດ 1 ຄົນ ຮ່ວມກັນໂຕນໜີອອກຄ້າຍຄຸມຂັງດົງສະຫວາດ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຄະດີຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ປະເພດຢາບ້າ 7 ຄົນ (

Read more
Show Buttons
Hide Buttons