ເກີດເຫດການຍາດຄິວຈູດບັ້ງໄຟຈົນຕີກັນ ບຸນບັ້ງໄຟບ້ານນາຄັນທຸງ ແຂວງ ວຽງຈັນວັນທີທີ 13/05/2018

ວັນທີທີ 13/05/2018 ບຸນບັ້ງໄຟບ້ານນາຄັນທຸງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ມີບັ້ງໄຟຫລາຍເກີນຄາດ ມີບັ້ງໄຟໝື່ນ ບັ້ງໄຟແສນ ລວມທັງບັ້ງໄຟລ້ານ ແຕ່ທີ່ໜ້າອັບອາຍທີ່ສຸດກໍ່ຄືຍາດຄິວຈູດບັ້ງໄຟຈົນຕີກັນດັ່ງທີ່ເຫັນ ບຸນບັ້ງໄຟປະເພນີ ເລີຍກາຍເປັນບຸນຕີກັນຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຜິດຈາລະນາໃນການຈັດປີຕໍ່ໄປ

Read more
Show Buttons
Hide Buttons