ຕລ. ແຈ້ງ ໃຫ້ລຶບຂ່າວນຸຖາພາຍໃນ 24 ຊມ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຖືກດຳເນີນຄະດີ

ມື້ນີ້, ວັນທີ 19 ມັງກອນ 2018 ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ສັນຕິບານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອອກແຈ້ງການເຖິງບັນດາໜ້າເຟັດບຸກ ທີ່ອອກຂ່າວວ່າ ນຸຖາ ລາດຊະວົງເລົາ ໃນທາງລົບຄື ຄົບຫາກັບສາມີຄົນອື່ນແບບຊູ້ສາວ ໃຫ້ລຶບອອກພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ຖ້າບໍ່ປະຕິບັດຈະຖືກດຳເນີນຄະດີ. ໂດຍເນື້ອໃນຂອງແຈ້ງການລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

Read more
Show Buttons
Hide Buttons