ນໍ້າຖ້ວມທາງທ່າງ່ອນເຂດບ້ານໂນນສະອາດເມືອງໄຊທານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບັນຫາທາງສາຍທ່າງ່ອນ ເຂດບ້ານໂນນສະອາດ ເຂດກຳລັງພັດທະນາໃຫ້ເປັນຕົວເມືອງ ນໍ້າຖ້ວມທາງປົກກະຕິ ບັນຫານິມັນເລິ່ມມີມາຕັ້ງແຕ່ມີທາງໃຫມ່ນິແຫລະ ທາງດີທາງງາມທີ່ປະຊາຊົນເຂດນີ້ລໍຖ້າມາຫລາຍປີ ຝົນຕົກຍາມໃດ ກຽມເອົາເຮືອມາພາຍແທນຂີ່ລົດ ປີໃດປີນັ້ນ ຫລາຍປີແລ້ວບໍ່ເຫັນພາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງມາກວດກາແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງຈັກເທື່ອ

Read more
Show Buttons
Hide Buttons