ແຈ້ງການຢຸດການບໍລິການແລະສະໜອງນຳ້ຊົ່ວຄາວ  ວັນອັງຄານ 20 ມີນາ 2018 ເວລາ 09:00-16:00

<div ແຈ້ງການຢຸດການບໍລິການແລະສະໜອງນຳ້ຊົ່ວຄາວ ວັນອັງຄານ 20 ມີນາ 2018 ເວລາ 09:00-16:00 ໂດຍສະເພາະເຂດບ້ານດົງປ່າແຫຼບ ຮ່ອມ 18, 19, 16, 14, 12, 11 9 ວິທະຍາໄລວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ ວັດດົງປ່າແຫຼບ, ບ້ານສະຫວ່າງຮ່ອມ

Read more

ແຈ້ງການ ຢຸດການບໍລິການ ແລະ ສະໜອງນຳ້ຊົ່ວຄາວ ທີ່ເຂດເມືອງໄຊທານີ

ແຈ້ງການ ຢຸດການບໍລິການ ແລະ ສະໜອງນຳ້ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອຕັດທໍ່ເກົ່າຂະໜາດ DN 500 DIP ສຳໃສ່ທໍ່ໃໝ່ຂະໜາດ DN 400 DIP ທີ່ເຂດ ເມືອງໄຊທານີ ໃນວັນເສົາ 03 ກຸມພາ 18 ເວລາ 09:00-16:00

Read more
Show Buttons
Hide Buttons