ແຈ້ງການ ເລືອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຊ່ວງລະດູຮ້ອນ

ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ ຂໍແຈ້ງມາຍັງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອຊາບ ແລະ ຂໍຄວາມຮ່ວມມືໃນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ,ຢູ່ຕາມສຳນັກງານ,ໂຮງຈັກໂຮງງານ,ກິດຈະການຕ່າງໆ,ໃຫ້ຊົມໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງປະຍັດ,ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄຟ,ໃນຊ່ວງເດືອນ ເມສາ(4) – ມີຖູນາ(6) 2018 ນີ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄຟຕົກໄຟມອດເພາະມີການຊົມໃຊ້ໄຟເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ມີສາເຫດມາຈາກພາຍຸລະດູຮ້ອນຕາມລະດູການ

Read more

ແຈ້ງການມອດໄຟ ເຂດເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 05/04/2018

ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ ແຈ້ງການມອດໄຟ ເຂດເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 05/04/2018 ເວລາ 08:30-15:45                    

Read more
Show Buttons
Hide Buttons