ແຈ້ງການ ເລືອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຊ່ວງລະດູຮ້ອນ

ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ ຂໍແຈ້ງມາຍັງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອຊາບ ແລະ ຂໍຄວາມຮ່ວມມືໃນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ,ຢູ່ຕາມສຳນັກງານ,ໂຮງຈັກໂຮງງານ,ກິດຈະການຕ່າງໆ,ໃຫ້ຊົມໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງປະຍັດ,ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄຟ,ໃນຊ່ວງເດືອນ ເມສາ(4) – ມີຖູນາ(6) 2018 ນີ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄຟຕົກໄຟມອດເພາະມີການຊົມໃຊ້ໄຟເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ມີສາເຫດມາຈາກພາຍຸລະດູຮ້ອນຕາມລະດູການ

Read more

ແຈ້ງການມອດໄຟ ເຂດເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 05/04/2018

ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ ແຈ້ງການມອດໄຟ ເຂດເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 05/04/2018 ເວລາ 08:30-15:45                    

Read more

ແຈ້ງການມອດໄຟ ເຂດເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 01/04/2018

ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ ແຈ້ງການມອດໄຟ ເຂດເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 01/04/2018 ເວລາ 08:30-14:30  

Read more

ນາຍົກອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ ໄຟຟ້າລາວ ຫຼຸດຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າເຫຼືອໜ້ອຍທີ່ສຸດ

ນາຍົກອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດທີ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບບັນດາຕົວຊີ້ວັດຄວາມສະດວກຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແກ້ໄຂ, ຫຼຸດຂອດຂັ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການອະນຸຍາດຕ່າງໆ. ໃນນັ້ນ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ( ພບ ) ຕ້ອງເລັ່ງປັບປຸງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ພົວພັນກັບການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ. ເພື່ອຍົກລະດັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ

Read more
Show Buttons
Hide Buttons